Van Knijff. Wim de

Goede Herder

Wim de Knijff (1944)

In EO’s Kinderkrant waren Wim de Knijff en Lanny van Rhee scheppers naast god. Samen produceerden ze de prachtigste knutselwerken, die de kinderen thuis gewapend met schaar en plakselpot poogden na te maken.

Oom Wim en tante Lanny brachten de boodschap van de Heere aan de hand van gefröbel, gegoochel en het geschmier van de amateuristisch getekende striphelden Bas en Barbara. Dat het programma effect had, blijkt uit een ingezonden brief in vrouwenblad Margriet: ‘Mijn kinderen kijken naar dat EO-programma en hebben bidneigingen – wat moet ik daar nu mee?’ ‘Het gaat vanzelf weer over’, luidde het antwoord van Margriet.

Zelf ging De Knijff ook over. Niet dat de heer hem tot zich heeft geroepen, maar sinds 2006 geniet hij van zijn pensioen.